Selamlar, bu medium yazısında Trendyol’da load balancer altyapımızı nasıl monitör ettiğimizden bahsedeceğiz, ancak öncesinde nasıl bir LB altyapımız olduğundan bahsetmekte fayda var.

2019 yılının sonlarına doğru, event dönemlerinde karşıladığımız anlık trafiğin 550 bin seviyelerini aşması ile birlikte kullandığımız kutu çözümler ihtiyaçlarımıza cevap vermekte yetersiz kalmaya başladı. (Bahsi geçen kutu çözümlerden burada söz etmiştik.) Bu doğrultuda yeni çözümler aramaya başladık, birçok uygulama test ettik, ve eldeki seçenekler arasında ihtiyaçlarımıza en uygun olanın tengine olduğuna karar verdik.

Tengine Nedir?

Alibaba kuruluşlarından biri olan Taobao’nun geliştirdiği, nginx tabanlı open source load balancer uygulamasıdır. Tengine hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Şekilde Kullanıyoruz?

Trendyol’da multi-datacenter bir mimari ile…


Bu yazımızda Citrix Netscaler ADC’nin ne işe yaradığından, Trendyol’da hangi feature’larını kullandığımızdan ve ne gibi iyileştirmeler sağladığından bahsedeceğiz.

Citrix Netscaler ADC Nedir?

Citrix Netscaler Application Delivery Controller genelde en çok kullanılan feature’u olan load balancer adıyla anılır ancak yalnızca load balancer diye bahsetmek fazlasıyla yetersiz olacaktır. ADC, uygulamalarınız için yüksek kalitede sunum deneyimi, güvenlik ve performans sağlamayı hedefleyen bir çözümler bütünüdür.

Mehmet Celebi

System Administrator @Trendyol.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store